фотография

    реклама

    услуги

    контакт   aeroact.com®
   2005-2006©
   карта на сайта
   връзки


ВЪЗДУШНА ФОТОГРАФИЯ

> Панорамни / перспективни въздушни снимки >

    Целта на перспективните въздушни фотографии е да представи различни и непознати гледни точки. Тази допълнителна информация се използва за:
- решенията на агенции, продавачи и купувачи на недвижими имоти...
- анализ от застрахователни компании, адвокати, власти...
- документиране развитието на конструкция, обекти ...
- реклама към клиенти, партньори ...
1 снимка струва повече от 1000 думи >>
  панорамна въздушни снимки
продължи >


< Планови / вертикални въздушни снимки <

    vertical aerial photos
< продължи
     
  Плановите/вертикални въздушни снимки показват геометрията на обектите, границите им, съседни обекти, структури, разстителност и др. Те са полезни за картиране, анализ на недвижим имот, неговият дизайн и развитие и много други.
<< Нека знанието бъде на твоя страна!
    


           > Въздушно наблюдение <

    Въздушното разузнаване се използва за наблюдение на човешки и природни дейности. Защита срещу кражби и повреди на имоти, земеделска продукция, индустриални зони и комуникации.  


            > Въздушно видео заснемане <

    Панорамните и вертикалните въздушни гледки могат да бъдат записвани на видео и използвани за презентационни материали, филмови продукции, изследвания и др.