фотография

    реклама

    услуги

    контакт   aeroact.com®
   2005-2006©
   карта на сайта
   връзки

ВЪЗДУШНО РАЗУЗНАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

> Въздушно разузнаване >

     Въздушното разузнаване е търсене на обекти или особености от въздуха над определени зони. Използва се за изследването на ресурси в областите на екологията, археологията, строителството, туризма и др.
Информацията може да бъде документирана чрез фотографиране или видео заснемане.
  aerial reconnaissance
продължи >

< Въздушна поддръжка >

    aerial survey
< продължи
      
  В случай на природни бедствия или аварии (пожари, земетресения, наводнения, големи автомобилни катастрофи и др.), ние можем да летим часове над дадена позиция и да информираме за развитието на ситуацията.  Понякога е възможно доставянето на товар или пасажер до 100 кг до дадено място.     

> Въздушна защита >

    Въздушната защита може да се използва срещу противозаконни дейности в земеделски масиви, гори, индустриални зони, тръбопроводи, комуникационни инфраструктури и др.
  След откриването на противозаконната дейност следва доклад и действие от съответните органи, като всичко може да бъде фотографирано или заснето на видеокамера.
  aerial protection
продължи >