фотография

    реклама

    услуги

    контакт   aeroact.com®
   2005-2006©
   карта на сайта
   връзки


ВЪЗДУШНА ПОДДРЪЖКА
 Победи огъня с информация !

Въздушното наблюдение в реално време на природни бедствия и аварии (горски пожари, наводнения, земетресения и др.) може да спаси живот и да минимизира щетите.

повече информация > ефективни решения

- органи и агенции при природни бедствия и аварии
- противопожарни служби
- спасителни организации


въздушно наблюдение при гасене на горски пожари
продължи >